شنبه 31 شهریور 1397 | به روز شده: 23 دقیقه قبل

HAMSHAHRIONLINE

The online version of the Iranian daily Hamshahri
ISSN 1735-6393
دوشنبه 16 آبان 1390 - 19:28:06 | کد مطلب: 150520 چاپ

آشنایی با حج تمتع - نماز طواف

دین و اندیشه > دین - همشهری آنلاین:
نماز طواف هشتمین عمل از اعمال حج تمتع است

پس از انجام طواف حج، باید دو رکعت نماز، به نیّت نماز طواف حج خواند.

کیفیت نماز طواف حج:

  • به همان نحو است که در نماز طواف عمره تمتع گذشت بدون هیچ تفاوت مگر در نیّت که در اینجا باید به نیّت نماز طواف حج بجا آورد.
  • مانند نماز صبح است، ولى حمد و سوره را مى‌توان بلند یا آهسته خواند.

وقت نماز طواف حج:

  • بعد از طواف و قبل از سعى است.

کان نماز طواف حج:

  • کافی است در هر نقطه‌ای که عرفاً بگویند پشت مقام است گرچه از مقام دور باشد نماز را خواند، بلکه در این صورت بعید نیست که نماز در هر جای مسجد الحرام صحیح باشد.

منبع مورد استفاده برای این مدخل

در همین زمینه: