جمعه 30 شهریور 1397 | به روز شده: 22 دقیقه قبل

HAMSHAHRIONLINE

The online version of the Iranian daily Hamshahri
ISSN 1735-6393
یکشنبه 30 مهر 1391 - 18:27:06 | کد مطلب: 188504 چاپ

آشنایی با دانشکده روابط بین‌الملل

اجتماع > آموزش - همشهری آنلاین:
دانشکده روابط بین‌الملل آخرین حلقه در زنجیره نهادهای آموزشی است که طی یک صد سال اخیر وظیفه آموزش علوم سیاسی و دیپلماتیک را با اهداف حرفه‌ای و تخصصی در کشور بر عهده داشته‌اند.

نخستین حلقه در این زنجیره، «مدرسه سیاسی» بود که در سال 1278 شمسی به ابتکار نصراله خان مشیرالدوله وزیر خارجه وقت با هدف تربیت رجال سیاسی و کارگزاران سیاست خارجی کشور در زمان مظفرالدین شاه قاجار در تهران تأسیس شد.

دار این مدرسه بعدها توسط مدرسه حقوق و علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و سپس مؤسسه آموزش عالی روابط بین الملل وابسته به وزارت امور خارجه دنبال شد و نهایتاً این وظیفه بر عهده دانشکده روابط بین الملل قرار گرفت.

شمار قابل توجهی از کادر دیپلماتیک وزارت امور خارجه و تعدادی از کارشناسان امور بین المللی سایر سازمان‌ها در طول سال‌های پس از انقلاب اسلامی از دانش‌آموختگان دانشکده روابط بین الملل هستند.

منبع: sir.ac.ir

در همین زمینه: