شنبه 5 خرداد 1397 | به روز شده: 4 دقیقه قبل

HAMSHAHRIONLINE

The online version of the Iranian daily Hamshahri
ISSN 1735-6393
یکشنبه 24 بهمن 1395 - 19:00:32 | کد مطلب: 361852 چاپ

انتشار کتاب روابط، ارتباطات و تعاملات انسان در عالم آخرت

دین و اندیشه > دین - همشهری آنلاین:
کتاب روابط، ارتباطات و تعاملات انسان در عالم آخرت تألیف حسین صدری نیا که ششمین و آخرین جلد از سلسله کتاب‌های مربوط به عوالم انسانی قبل و بعد از دنیاست توسط نشر سایه روشن منتشر شد.

فصل اول اين كتاب همچون پنج كتاب قبلي مؤلف (روابط، ارتباطات و تعاملات انسان در عوالم ذر، صلب و ترائب، جنيني، برزخ و قيامت) به تبيين عوالم هستي مي پردازد و در فصلهاي دوم و سوم كتاب نيز به ترتيب چگونگي روابط، ارتباطات و تعاملات انسان در دوزخ و بهشت را از منظر جهان بيني توحيدي بررسي شده اند .

در بخشي از مقدمه اين كتاب آمده است:" اگر كسي در طول حيات و زندگي خود ايمان نياورد و همة آموزه هاي تشريعي را ناديده و ناشنيده بگيرد، اگرچه مشمول رحمت خاص خداوند- كه در همين دنيا نيز عنداللزوم به مؤمنان نيكوكردار اختصاص مي يابد- نمي شود، با اين وصف نعمتهاي ناشي از شمول فراگير رحمت عام هرگز از او دريغ نمي گردد و لذا همچون جسم و جانش، همة بخشهاي مسخّر شده هستي نيز كماكان به او خدمات ارائه مي دهند امّا كسي كه راهش در عالم آخرت به دوزخ منتهي شود در واقع با دور شدن از گسترة فراگير رحمت، به لعنت خداوند دچار شده است، زيرا در آن هنگام برخلاف دنيا، رحمت خاص بر رحمت عام تقدّم مي يابد به اين ترتيب كه بهشت و نعمتهايش صرفاً به كساني اختصاص مي يابند كه در حيات دنيا باتقوا (خويشتندار و پارسا) بوده و با زندگي بدون فساد استحقاق برخورداري از اين جايگاه را به اثبات رسانده باشند."

ساير كتاب هاي اين مولف كه قبلا منتشر شده عبارتند: 1-«ارتباط هستي و انسان با خدا (تكويني و تشريعي)2-روابط، ارتباطات و تعاملات انسان(1) عالم ذر 3- روابط، ارتباطات و تعاملات انسان(2) عالم صلب و ترائب4- روابط، ارتباطات و تعاملات انسان(3) عالم جنيني5- حقوق و مسئوليتهاي انسان در ارتباطات كلامي(فردي وجمعي)6- ارتباط انسان با گذشتگان و آيندگان 7- ارتباط انسان با خويشتن(تكويني وتشريعي) 8- ارتباط انسان با همنوعان [بدون ملاحظة ايمان وكفر] 9- ارتباط انسان با همنوعان با ملاحظة ايمان و كفر 10- ارتباط انسان با هستي (طبيعت و محيط زيست) ، 11- روابط، ارتباطات و تعاملات انسان(4) عالم برزخ و 12- روابط، ارتباطات و تعاملات انسان(5) عالم قيامت