دوشنبه 7 خرداد 1397 | به روز شده: 3 دقیقه قبل

HAMSHAHRIONLINE

The online version of the Iranian daily Hamshahri
ISSN 1735-6393
پنجشنبه 26 اسفند 1395 - 00:14:56 | کد مطلب: 365213 چاپ

افزایش ۱۴.۵ درصدی دستمزد کارگری

اقتصاد > اقتصاد‌ ایران - احمد میرخدائی:
سومین نشست شورای‌عالی کار، تکلیف افزایش دستمزد سال ۹۶ کارگران را روشن کرد.

اين نشست، طولاني‌ترين جلسه‌ اين شورا بود كه به‌صورت غيررسمي از ساعت 15و رسما از ساعت 17روز سه‌شنبه با حضور نمايندگان كارگري، كارفرمايي و نمايندگان وزراي اقتصاد و صنعت، به رياست علي ربيعي، وزير كار در محل وزارت كار برگزار شد و تا ساعت 5:30 بامداد چهارشنبه به درازا كشيد.

در اين نشست بالاخره اعضاي شوراي‌عالي كار روي افزايش ۱۴.۵درصدي دستمزد حداقلي‌بگيران مشمول قانون كار به توافق رسيدند و براين اساس حداقل دستمزد كارگران با 118هزار تومان افزايش به رقم ۹۳۰هزار تومان در‌ماه رسيد. طبق اين توافق، حداقل دستمزد روزانه كارگران از ۲۷۰هزار و ۷۲۲ريال در سال 95به ۳۰۹هزار و ۹۷۷ريال براي سال ۹۶ افزايش مي‌يابد؛ ضمن اينكه حق اولاد، سنوات و عيدي كارگران نيز مشمول اين افزايش مي‌شود. با اين حساب، حداقل دريافتي كارگران، اعم از حقوق و مزايا به يك ميليون و 317هزار تومان مي‌رسد؛ ضمن اينكه حداقل عيدي سال ۹۶ يك ميليون و ۸۶۰ هزار تومان و حداكثر عيدي كارگران در اين سال نيز ۲ ميليون و ۷۹۰ هزار تومان محاسبه خواهد شد.

البته اين ميزان افزايش دستمزد تا رقم مورد انتظار طرف‌ كارگري فاصله زيادي دارد. علي خدايي، عضو كارگري شوراي‌عالي كار در اين‌باره مي‌گويد: ما ناراضي اما اميدوار هستيم؛ چراكه كارگران در اين نشست به موفقيت بزرگي دست يافتند و توانستند به اجراي بند 2ماده 41قانون كار يعني دخالت‌دادن هزينه معيشت در تعيين دستمزد رسميت ببخشند هرچند عقب‌ماندگي مزد از هزينه معيشت جبران نشده است. به گفته خدايي، اكنون سبد هزينه معيشت كارگران با تأييد هر سه طرف كارگري، كارفرمايي و دولت تعيين شده و نتيجه محاسبات آن به‌عنوان يك سند بالادستي در شوراي‌عالي كار ثبت شده است.

اين فعال كارگري با اشاره به اينكه از ابتداي جلسه اخير شوراي‌عالي كار، طرف‌هاي كارفرمايي و دولت بر افزايش 6.8درصدي دستمزد (به اندازه نرخ تورم) نظر داشتند، مي‌گويد: هر دو طرف تا افزايش 10درصدي دستمزد نيز با رضايت نسبي موافقت كردند اما افزايش 14.5درصدي دستمزد با چانه‌زني و اصرار زياد طرف‌هاي كارگري محقق شد.

  • كاهش ارزش دستمزد متوقف شد

خدايي، نماينده كارگران در شوراي‌عالي كار با اشاره به كاهش مداوم ارزش دستمزد كارگران در برابر هزينه معيشت، مي‌گويد: طبق بررسي‌هاي انجام شده، با افزايش حدود 182هزار توماني خالص دريافتي كارگران در سال96، روند نزولي كاهش ارزش دستمزد در برابر هزينه معيشت متوقف مي‌شود و با توافق فعلي، اين روند كاهشي متوقف شده است.

سومين جلسه شوراي‌عالي كار براي تعيين تكليف نهايي دستمزد96 در حالي برگزار شد و به افزايش 14.5درصدي دستمزد رأي داد كه پيش از آن هر سه طرف حاضر در اين شورا بر رقم ۲ميليون و ۴۸۹هزار تومان براي هزينه معيشت يك خانوار 3.5نفره كارگري به توافق رسيده بودند. البته كارشناسان با توجه به تجربه سال‌هاي گذشته، پيش‌بيني كرده بودند دستمزد96 حداكثر با اصرار و چانه‌زني طرف‌هاي كارگري حدود 15درصد افزايش خواهد‌يافت.

  • افزايش ۱۲درصدي ساير سطوح مزدي

در اين جلسه علاوه بر افزايش 14.5درصدي دستمزد حداقل‌بگيران، مصوبه ديگري مبني بر افزايش ۱۲ درصدي ساير سطوح مزدي به ميزان آخرين مزد سال ۹۵ به اضافه روزانه 6هزار و ۷۶۸ ريال نيز به تصويب رسيد. با اعمال افزايش اين بند، مزد شغل كارگران مشمول طبقه‌بندي مشاغل و نيز مزد ثابت كارگران نبايد از حداقل دستمزد روزانه كارگران (مبلغ 30هزار و ۹۹۷ تومان) كمتر شود.

همچنين طبق مصوبه شوراي‌عالي كار، پايه سنوات در سال ۹۶ درخصوص كارگران داراي قرارداد دائم و موقت مشمول قانون كار هم كه داراي يك‌سال سابقه كار بوده يا يك سال از دريافت آخرين پايه (سنوات) آنان در همان كارگاه گذشته باشد اعم از اينكه حق سنوات يا مزاياي پايان كار خود را تسويه حساب كرده باشند يا خير، روزانه هزار و 700تومان تعيين شد.

از ديگر سو، نرخ پايه (سنوات) كارگران مشمول طرح‌هاي طبقه‌بندي مشاغل براي گروه يك مبلغ هزار و 700تومان و سقف آن در گروه ۲۰ مبلغ ۲هزار و 260تومان همانند سال گذشته اعمال مي‌شود و براي ساير گروه‌ها براساس جدول اعلامي اداره كل روابط كار و جبران خدمت اقدام خواهد شد.

به كارگران فصلي نيز به نسبت مدت كاركردشان در سال ۹۵ ميزان مقرر در اين بند تعلق مي‌گيرد. البته شوراي‌عالي كار در مورد ديگر جزئيات بسته مزد از جمله حق بن خواربار و حق مسكن به توافق جديدي دست نيافت؛ از اين‌رو در سال آينده نيز مبلغ كمك هزينه اقلام مصرفي خانوار بدون تغيير همچنان ماهانه ۱۱۰‌هزار تومان از سوي كارفرمايان پرداخت مي‌شود و حق مسكن نيز كماكان ۴۰‌هزار تومان خواهد بود.