دوشنبه 3 اردیبهشت 1397 | به روز شده: چند لحظه قبل

HAMSHAHRIONLINE

The online version of the Iranian daily Hamshahri
ISSN 1735-6393
پنجشنبه 26 اسفند 1395 - 01:08:10 | کد مطلب: 365222 چاپ

جنگل‌های زاگرس دارای بالاترین نرخ فرسایش

شهر > محیط زیست ایران - مدیر پروژه حفاظت از جنگل‌های زاگرس با اشاره به اینکه بالاترین نرخ فرسایش (فرسایش تنوع ژنتیک) دنیا در جنگل‌های زاگرس گزارش شده است، گفت:

این در حالی است که زاگرس بیش از ۵۰ درصد از آب شیرین کشور را تولید می‌کند و رویشگاه‌های زاگرسی می‌تواند مانند سد عظیمی جلوی ریزگردها را بگیرد.

به گزارش ايسنا، شيرين ابوالقاسمي در نشست زنان محيط‌زيست افزود: بيش از 15رودخانه از زاگرس تغذيه مي‌كنند با وجود اين، متأسفانه اين خدمات ارزشمند جنگل‌هاي زاگرس ناديده گرفته مي‌شود.آنطور كه مدير پروژه حفاظت از جنگل‌هاي زاگرس اعلام كرده است 980روستا در محدوده زاگرس مركزي وجود دارد و از آنجا كه كشاورزي سهم قابل‌توجهي در معيشت آنها دارد، ضروري است كشاورزي پايدار جايگزين كشاورزي كنوني شود.

برهمين اساس، ‌سند ملي راهبردي تحول توسعه كشاورزي پايدار در وزارت امورخارجه و جهادكشاورزي با شاخص بهره‌برداران خرد و كشاورزان تدوين و تصويب شده است و تلاش مي‌شود اين سند اجرايي شود.به گزارش همشهري، براساس آخرين آمار منتشر شده، تاكنون بيش از يك ميليون و 400هزار هكتار از جنگل‌هاي زاگرسي براثر پديده خشكيدگي(زوال) كه براي نخستين بار شيوع آن درسال 89و در جنگل‌هاي ايلام گزارش شد، نابود شده است؛ اين درحالي است كه جنگل‌هاي زاگرسي 6ميليون هكتار وسعت دارد.