چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 | به روز شده: چند لحظه قبل

HAMSHAHRIONLINE

The online version of the Iranian daily Hamshahri
ISSN 1735-6393
جمعه 23 تیر 1396 - 23:34:45 | کد مطلب: 376158 چاپ

مهلت ۱۵ روزه تاکسی‌های خطی برای نصب برچسب نرخ کرایه

شهر > شهری - نصب نکردن برچسب نرخ کرایه تاکسی تخلف محسوب و با رانندگان متخلف برخورد می‌شود.

محسن صالحي مدير روابط عمومي سازمان تاكسيراني شهر تهران با اشاره به توزيع برچسب‌هاي نرخ كرايه‌هاي تاكسي سال96 در ميان رانندگان تاكسي اظهار داشت: برچسب‌هاي نرخ كرايه تاكسي سال96 از 15تيرماه ميان رانندگان تاكسي در حال توزيع است و تاكسيرانان يك‌ماه مهلت دارند تا برچسب قيمت تاكسي را تحويل گرفته و روي خودروي خود نصب كنند اما در اين ميان رانندگان تاكسي‌هاي خطي فقط 15روز مهلت دارند تا برچسب نرخ كرايه تاكسي را روي خودرو نصب كنند.

صالحي بيان كرد: نرخ جديد كرايه‌ها روي تمام تابلوهاي نرخ كرايه تاكسي در ايستگاه‌هاي تاكسي سطح شهر تهران نصب شده و ميزان قيمت مبدأ و مقصد مسافران مشخص شده است. وي ادامه داد: براساس آيين‌نامه تاكسيراني با رانندگاني كه بعد از مهلت قانوني برچسب نرخ كرايه را روي خودروي خود نصب نكنند برخورد قانوني خواهد شد و نمره منفي در سوابق رانندگان تاكسي درج و راننده به ازاي هر يك نمره منفي 10هزار تومان جريمه مي‌شود. صالحي گفت:

مسافران تاكسي بايد براساس برچسب قيمت كرايه نصب شده روي تاكسي نسبت به پرداخت كرايه خود اقدام كنند، حال اگر برچسب نرخ كرايه سال جديد روي تاكسي نصب نشده باشد، مسافران بايد بر مبناي نرخ كرايه سال گذشته، كرايه خود را پرداخت كنند. مدير روابط عمومي سازمان تاكسيراني شهر تهران افزود: مسافران تاكسي مي‌توانند درصورت مشاهده هرگونه تخلفي در زمينه نرخ كرايه تاكسي شكايات خود را از طريق سامانه 1888به شهرداري گزارش كنند تا در اسرع وقت به شكايات آنها رسيدگي شود.