دوشنبه 1 مرداد 1397 | به روز شده: 24 دقیقه قبل

HAMSHAHRIONLINE

The online version of the Iranian daily Hamshahri
ISSN 1735-6393
چهارشنبه 11 مرداد 1396 - 11:46:08 | کد مطلب: 378142 چاپ

جابه‌جایی آرا در بازشماری انتخابات نظام پزشکی

دانش > پزشکی - اگرچه قرار است، امروز تکلیف انتخابات نظام پزشکی مشخص شود اما ابهامات درباره نحوه شمارش آرا همچنان ادامه دارد.

به گزارش همشهري، روز گذشته نتايج بازشماري آراي نفرات هشتم تا دوازدهم گروه پزشكي پزشكان در انتخابات نظام پزشكي تهران اعلام شد. بر اين اساس از بين 1000رأي بازشماري شده، 75رأي جابه‌جا شد. با اين حال موضع‌گيري روز گذشته دبير هيأت نظارت بر انتخابات نظام پزشكي تهران نشان مي‌دهد كه قرار نيست تغييري در آرا انجام شود. حميد عزيزي اگرچه به اشتباهات انجام گرفته در بازشماري آرا واقف است اما به خبرگزاري مهر گفته كه چون انحراف شمارش آرا بيش از 10درصد نبوده، اما نظر هيأت نظارت مركزي و اجرايي بود كه بازشماري آرا متوقف شود. جابه‌جايي آراي نفرات هشتم تا سيزدهم انتخابات با بازشماري تنها 20درصد آرا، در حالي صورت گرفته كه تعداد آراي اعلام شده آنها پس از انتخابات بسيار نزديك است و امكان جابه‌جايي رتبه‌ها كماكان وجود دارد.

رتبه نام داوطلب نتايج بازشماري 2 صندوق شامل 1000 راي
شمارش اوليه بازشماري مجدد
8 خوش سيرت 168 202
9 دباغ 162 194
10 نوربخش 180 183
11 شميمي 196 196
12 بدخش 192 195
13 زماني 133 136