سه شنبه 26 تیر 1397 | به روز شده: 13 دقیقه قبل

HAMSHAHRIONLINE

The online version of the Iranian daily Hamshahri
ISSN 1735-6393
دوشنبه 17 مهر 1396 - 23:43:59 | کد مطلب: 384654 چاپ

ایجاد صندوق توسعه شهری؛ یک الزام برای شهرداری تهران

اقتصاد > تجاری - مالی - مهدی آزادواری:
ضرورت ایجاد صندوق توسعه شهری به‌منظور ذخیره‌سازی‌ و جلوگیری از هزینه‌تراشی‌های زاید در دوره‌هایی که شهرداری مازاد درآمد ناشی از عوارض ساخت دارد و همچنین تزریق ذخایر مالی به شهر با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه در دوران رکود بیشتر احساس می‌شود.

در شرايط كنوني شهرداري تهران كه با بدهي 30هزار ميليارد توماني روبه‌روست، در حوزه اقتصادي بايستي به مواردي نظير بخش شاخص محيط كسب و كار و بررسي روزهاي مربوط به آن در سطح شهر و همكاري با نهادهاي ذيربط جهت بهبود شاخص ذكر شده، حمايت از توسعه گردشگري و خدمات وابسته، برنامه‌ريزي براي جذب و حمايت سرمايه خارجي و همچنين حمايت از سرمايه‌گذاري داخلي و در نهايت تشويق از كارآفرينان مورد توجه قرار گيرد.

در اين گذر استفاده از ابزار‌هاي تأمين مالي از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است به‌نحوي كه شهرداري‌‌ها‌‌ مي‌توانند از اين ابزارها اعم از تسهيلات منابع داخلي و خارجي، اوراق مشاركت، فاينانس، بيع متقابل، صكوك و سهام پروژه براي توسعه زيرساخت‌هاي شهري و اجراي طرح‌هاي توسعه مديريت شهري با اولويت حمل‌ونقل عمومي استفاده كرد.

شهرداري‌‌ها‌‌ مي‌توانند با اولويت مديريت شهري از روش‌هاي اجراي مناسب تأمين منابع مالي و ساخت و بهره‌برداري و واگذاري، تأمين منابع مالي و ساخت و تملك و بهره‌برداري، طرح و ساخت كليه در دست، ساخت و بهره‌برداري و مالكيت واگذاري، ساخت اجاره و واگذاري، احياي بهره‌برداري و انتقال، ساخت و بهره‌برداري، مشاركت بخش عمومي و خصوصي با پيش‌بيني تضمين‌هاي كافي استفاده كنند.

از ديگر موارد قابل اهميت در حوزه اقتصادي در مديريت شهري توجه به بودجه‌ريزي و بودجه‌بندي حوزه‌هاي داراي اولويت در حوزه شهري‌‌ است. مطابق لايحه پيشنهادي مديريت شهري، سقف بدهي شهرداري‌ها بايد به ميزاني باشد كه تعهدات بازپرداخت اصل و سود بدهي‌هاي شهرداري‌ها، در هر سال مالي از ۲۰درصد مجموع درآمدهاي آنان تجاوز نكند. مديريت يكپارچه شهري، حمل‌ونقل يكپارچه شهري، حكم‌فرمايي يكپارچه شهري، تفكيك وظايف دولت‌هاي محلي از مواردي است كه بايد به آن توجه كرد.

به‌منظور تقويت منابع مالي شهرداري‌ها، توسعه امور عمراني و شهري، كمك به بهبود حمل‌ونقل، خدمات تأمين زيرساخت‌هاي شهري و اعطاي وام و كمك بلاعوض به شهرداري‌‌ها و ساير مباحث مهم اقتصادي در راستاي دستيابي به رفاه اجتماعي و توسعه شهري، ضرورت ايجاد صندوق توسعه شهري از اولويت‌هاي خاص برخوردار خواهد بود.اميد مي‌رود تا با نگاه ويژه و ساختاري به اين مهم بتوان برنامه‌ريزي اقتصادي پايداري براي آينده شهري پويا براي تهران و حتي كلانشهرها ترسيم كرد.

  • كارشناس ارشد بازار مالي