جمعه 30 شهریور 1397 | به روز شده: 17 دقیقه قبل

HAMSHAHRIONLINE

The online version of the Iranian daily Hamshahri
ISSN 1735-6393
چهارشنبه 19 مهر 1396 - 15:17:02 | کد مطلب: 384807 چاپ
امروز (19مهرماه) زادروز استاد دكترمحمدرضا شفيعي كدكني است

زادروزی بشگون و همایون

فرهنگ > ادبیات - دکتر میرجلال‌الدین کزازی:
استاد دکتر محمدرضا شفیعی‌کدکنی بی‌هیچ گمان یکی از برجسته‌ترین استادان زبان و ادب پارسی است.

 اين برجستگي نيز از ديدگاه‌هايي گوناگون شايسته بررسي مي‌تواند بود. يكي از ويژگي‌هاي استاد دكتر شفيعي كه يادگاري است كه ما آن را از استادان بزرگ كهن در ايشان مي‌بينيم و بازمي‌يابيم، دامنه گسترده دانش و آگاهي و پژوهش‌هاي اوست. گذشته از زمينه‌هايي كه به زبان و ادب پارسي بازمي‌گردد و استاد دكتر شفيعي در آنها رأي‌مندند و ديدگاه‌هاي نوآيين و بي‌پيشينه دارند و كتاب‌هايي ارزشمند نوشته‌اند، استاد شفيعي در زمينه‌هاي ديگر هم پژوهيده‌اند. يادگارهايي ارزنده از خامه ايشان براي ايرانيان نه‌تنها در اين روزگار، در روزگاران آينده نيز پديد آمده است. پاره‌اي از نوشته‌هاي استاد شفيعي در شمار كتاب‌هاي آبشخورين، در شمار سرچشمه‌هايي است كه استادان، دانشجويان و پژوهندگان زبان و ادب پارسي همواره از آنها بهره مي‌جويند.

از سويي ديگر استاد شفيعي با زبان و ادب تازي نيز به ژرفي آشنايي دارد و پاره‌اي از شاهكارهاي فرهنگ ايراني كه به زبان تازي نوشته شده است به پارسي برگردانيده است و از ديگر سوي با چند زبان اروپايي هم آشناست. از اين زبان‌ها نيز در پژوهش‌ها و نوشته‌هاي خويش بهره مي‌برد. زمينه ديگر كه در كارنامه استاد شفيعي چشمگير است، سخنوري اوست. پاره‌اي از سروده‌هاي استاد آنچنان در دل ادب‌دوستان جاي گرفته است كه بر زبان‌ها روان شده است.

من از درگاه دوست براي اين استاد گرامي گرانمايه زندگي ديرياز و بخت دمساز آرزو دارم. شايسته مي‌دانم كه زادروز ايشان را كه زبان و ادب پارسي را روزي بشگون و همايون است به ايشان فرخ‌باد بگويم. تنشان پدرام باد و روزگارشان به كام.