دوشنبه 2 مهر 1397 | به روز شده: 1 ساعت و 26 دقیقه قبل

HAMSHAHRIONLINE

The online version of the Iranian daily Hamshahri
ISSN 1735-6393
پنجشنبه 11 آبان 1396 - 06:21:00 | کد مطلب: 387081 چاپ

چهره فلسفی قیام حسینی

دین و اندیشه > دین - دکتر علیرضا فرجی:
«عقلانیت شیعی و نهضت عاشورا » با گره زدن عقلانیت شیعی به بحث معنای زندگی، چهره‌ای نوین از مباحث کلامی و دینی تشیع را ارائه می‌دهد.

كتاب عقلانيت شيعي و نهضت عاشورا كه به قلم دكتر قدرت‌الله قرباني، مقارن با محرم سال 96روانه بازار شده، درآمدي است كوتاه و سودمند و پرمغز بر زمينه‌هاي عقلاني نهضت عاشورا. اين كتاب، مشتمل بر 7فصل است كه هر فصل، تحليل نوين مبحثي از آموزه‌هاي نهضت عاشورا را در بر مي‌گيرد.

فصل نخست به مولفه‌هاي عقلاني شيعي پرداخته، كه نگارنده با اشراف و ژرف‌كاوي دقيق، بستر فلسفي عقلانيت و تعاريف گوناگون آن را برجسته كرده و در نسبت با مباحث و نحله‌هاي فلسفي و كلامي موجود، مورد كاوش قرار داده است. در فصل دوم، به تحليل اوصاف ذاتي و عرضي امامان(ع) و در فصل سوم به عقلانيت در نهضت اصلاحي امام حسين(ع) پرداخته است.

سيره عقلاني ائمه معصومين در پاس‌داشت نهضت عاشورا، موضوع فصل چهارم اين جستار است كه در آن اقدامات امامان در نسبت با واقعه عاشورا مورد تحليل قرار گرفته است كه پيامد آن، در قالب اهداف نهضت عاشورا و رسالت عقلاني ما، عنوان فصل پنجم را پوشش مي‌دهد.

در ادامه و در فصل ششم، نويسنده رسالت عقلاني ما را در برابر تحريفات نهضت عاشورا بررسي كرده كه مشتمل است بر برداشت‌هاي گوناگون از اين واقعه مهم. در پايان، نگارنده با گره‌زدن عقلانيت شيعي به بحث معناي زندگي كه از مهم‌ترين مسائل فلسفه دين معاصر است، چهره‌اي نوين از مباحث كلامي و ديني تشيع را به مخاطب ارائه مي‌دهد. پيامد بررسي و مطالعه اين پژوهش، كسب شمايي نوين و تاحدودي متفاوت از نهضت عاشوراست كه به لحاظ عقلاني مي‌تواند بستر مناسبي براي درك اين واقعه عظيم به حساب آيد.

  • پژوهشگرفلسفه و كلام و استاديار دانشگاه