یکشنبه 29 مهر 1397 | به روز شده: 3 دقیقه قبل

HAMSHAHRIONLINE

The online version of the Iranian daily Hamshahri
ISSN 1735-6393
شنبه 21 بهمن 1396 - 02:31:00 | کد مطلب: 397842 چاپ

اعلام آمار مخاطبان سه نمایش‌ تماشاخانه ایرانشهر

فرهنگ > هنر - همشهری آنلاین:
نمایش‌های «نفردوم» با ۲ هزار و ۳۸۸ مخاطب، «لاسارو» با ۱ هزار و ۵۸ مخاطب و «صد در صد» با ۸ هزار ۴۵۸ مخاطب به اجرای عمومی خود در تماشاخانه ایرانشهر پایان دادند.

به گزارش مهر، نمایش‌های «نفردوم» به کارگردانی مهین صدری با ۲ هزار و ۳۸۸ مخاطب، «لاسارو» به کارگردانی مسعود رایگان با ۱ هزار و ۵۸ مخاطب و «صد در صد» به کارگردانی مرتضی اسماعیل کاشی با ۸ هزار ۴۵۸ مخاطب به اجرای عمومی خود در تماشاخانه ایرانشهر پایان دادند.

نمایش‌های «نفر دوم»، «لاسارو» و«صد درصد» که به ترتیب از ۲۸ آذر و ۸ دی در ساعت‌های ۱۹، ۱۹:۳۰ و ۲۱ اجرای عمومی خود را در سالن‌های ناظرزاده و سمندریان تماشاخانه ایرانشهر آغاز کرده بودند، به کار خود در این مجموعه پایان دادند.

نمایش «نفر دوم» به کارگردانی مهین صدری در ۲۵ اجرای خود پذیرای ۲ هزار و ۳۸۸ مخاطب بود. از این تعداد مخاطب، ۱۶۴۷ مخاطب با بلیت‌های ۱۵، ۲۰ و ۲۵ هزار تومانی، ۱۸۷۳  مخاطب با بلیت‌های ۳۰ و ۳۵  هزار تومانی به تماشای این نمایش نشستند. همچنین تعداد ۳۱۹ مخاطب شامل هنرمندان و اصحاب رسانه، با بلیت مهمان به تماشای این نمایش نشستند.

طبق این آمار، فروش نمایش «نفر دوم» طی ۲۵ اجرا مبلغ ۵۹ میلیون و ۵۹۰ هزار تومان بوده است.

نمایش «لاسارو» به کارگردانی مسعود رایگان نیز در ۱۸ اجرای خود پذیرای ۱ هزار و ۵۷ مخاطب بود. از این تعداد مخاطب، ۵۴۶ مخاطب با بلیت‌های ۱۵، ۲۰ و ۲۵ هزار تومانی، ۲۶۲ مخاطب با بلیت ۳۰، ۳۵ و ۴۰ هزار تومانی به تماشای این نمایش نشستند. همچنین تعداد ۲۴۹ مخاطب شامل هنرمندان و اصحاب رسانه، با بلیت مهمان به تماشای این نمایش نشستند.

طبق این آمار، فروش نمایش «لاسارو» طی ۱۸ اجرا مبلغ ۱۹ میلیون و ۹۸۳ هزار تومان بوده است.

نمایش «صد در صد» به کارگردانی مرتضی اسماعیل کاشی نیز در ۳۸ اجرای خود پذیرای ۸ هزار ۴۵۸ مخاطب بود که از این تعداد مخاطب، ۲۸۰۴ مخاطب با بلیت‌های ۱۵ و ۲۰ و ۲۵ هزار تومانی، ۵۱۲۱ مخاطب با بلیت ۳۰، ۳۵ و ۴۰ هزار تومانی به تماشای این نمایش نشستند. همچنین تعداد ۵۳۳ مخاطب شامل هنرمندان و اصحاب رسانه، با بلیت مهمان به تماشای این نمایش نشستند.

طبق این آمار، فروش نمایش «صد در صد» طی ۳۸ اجرا مبلغ ۲۵۰ میلیون و ۲۷۱ هزار تومان بوده است.