دوشنبه 30 مهر 1397 | به روز شده: 1 ساعت و 17 دقیقه قبل

HAMSHAHRIONLINE

The online version of the Iranian daily Hamshahri
ISSN 1735-6393
چهارشنبه 13 تیر 1397 - 15:53:21 | کد مطلب: 409757 چاپ

کتاب کسب جمعیت از آن زلف پریشان منتشر شد

فرهنگ > میراث و تمدن - همشهری آنلاین:
کتاب کسب جمعیت از آن زلف پریشان؛ مقایسه سبک شناختی ادبیات فارسی با معماری و نقاشی ایرانی توسط پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، کتاب کسب جمعیت از آن زلف پریشان؛ مقایسه سبک شناختی ادبیات فارسی با معماری و نقاشی ایرانی تالیف دکتر افسانه خاتون آبادی است.

این کتاب دارای پنج فصل سبک هاب ادبیات فارسی، سبک های معماری ایرانی، سبک های نگارگری و نقاشی و بررسی تطبیقی ویژگی‌های سبک شناختی شعر، معماری و نقاشی و بررسی علت همانندی است.

در این کتاب سبک های ادبی در دو حوزه شعر و نثر مورد بررسی قرار گرفته است. سبک های شعر فارسی به سبک خراسانی، سبک عراقی، سبک اصفهانی، دوره بازگشت و سبک شعر نو تقسیم می شود و سبک های نثر فارسی نیز عبارتند از نثر مرسل، نثر فنی، نثر مصنوع، نثر دوره بازگشت ادبی و نثر معاصر.

در پیشگفتار کتاب می‌خوانیم شرایط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در پیدایش و استمرار همه سبک های هنری تاثیری به سزا داشته است.

سبک های هنری نیز شیوه بیان اندیشه، ذهنیات و عواطف خودآگاه یا ناخودآگاه هنرمند معرفی شده که در شکل گیری آن عوامل متعددی دخیل هستند، برخی از این عوامل ریشه در روان و نفسانیات هنرمند دارند و برخی دیگر مولود شرایط بیرونی هستند.