شنبه 28 مهر 1397 | به روز شده: 14 دقیقه قبل

HAMSHAHRIONLINE

The online version of the Iranian daily Hamshahri
ISSN 1735-6393
دوشنبه 16 مهر 1397 - 00:35:00 | کد مطلب: 418551 چاپ

نکته بهداشتی: ایمنی هوای درون خانه

زندگی > سلامت - همشهری آنلاین:
هوای درون خانه ممکن است حاوی مواد آلاینده بیشتری از هوای بیرون خانه باشد.

این آلاینده‌ها شامل دود سیگار، رایحه‌های شیمیایی، سرب، کپک، گاز رادون و باقیمانده‌های مواد حشره‌کش باشد.

برای حفظ ایمنی هوای درون خانه به این نکات توجه کنید:

- هوای درون خانه را از لحاظ گاز رادیواکتیو رادون آزمایش کنید.

- ماشین و خانه‌تان را عاری از دود سیگار نگهدارید.

- رطوبت هوای درون خانه را کنترل کنید و جاهای کپک‌زده را پاک کنید.

- دستگاه‌های شناساگر گاز سمی مونوکسید کربن نصب کنید.

- خانه‌تان را پاک نگهدارید.

- منابع احتمالی سرب را شناسایی و حذف کنید.

- امکان تهویه مناسب و کامل هوای خانه را فراهم کنید.

- فیلترهای هواکش‌ها را به طور مرتب تعویض کنید و کانال‌های تهویه هوا را پاک نگهدارید.

- گیاهان خانگی که هوا را پاک نگه می‌دارند، پرورش دهید.