نسخه چاپی/همشهری آنلاین
تنظیمات
قلم چاپ اندازه فونت
تاریخ : شنبه 21 مرداد 1396 - 21:15:23 کد مطلب:379019
سرویس خبری: شهر > شهری

شهروندان از تأخیرهای شبانه مهرآباد خواب ندارند

حامد فوقانی :طی روزهای اخیر تأخیرهای چند پرواز داخلی حسابی سر و صدا کرده و با گلایه مسافران همراه شده است.

به‌طور نمونه روز گذشته، تأخير بيش از 7ساعته در پرواز يكي از شركت‌هاي هواپيمايي كشور به سوژه برخي از رسانه‌ها تبديل شد.
 اين پرواز با شماره 4026مربوط به شركت هواپيمايي زاگرس بوده كه به جاي ساعت 21:45جمعه شب، 5صبح روي باند فرودگاه مهرآباد نشست. در اين بين، اغلب نگاه‌ها به رنج مسافران معطوف شده اما كسي به اين موضوع توجه نكرده كه تأخير در پروازهاي داخلي تا چه اندازه آرامش اهالي محله‌هاي اطراف فرودگاه مهرآباد را سلب كرده و مي‌كند.

در حالي پروازهاي مهرآباد هنوز با تأخيرهاي فراوان روبه‌روست كه طبق وعده‌ 3سال پيش وزارت راه و شهرسازي قرار بوده هيچ هواپيمايي به غيراز هواپيماهاي امدادي و اورژانسي در محدوده زماني 12شب تا 6صبح روي باند فرودگاه مهرآباد ننشيند. با وجود اين، همچنان به‌خاطر تأخيرهاي بيش از اندازه در پروازهاي ديگر شهرها به سمت تهران، عملا اين اتفاق نمي‌افتد. به همين دليل آلودگي صوتي در مناطق اطراف فرودگاه مهرآباد دوبرابر اندازه مجاز است و شهروندان ساكن محله‌هاي تهرانسر، اكباتان، هاشمي، استاد معين، مهرآباد جنوبي، شمشيري، شهيد دستغيب و دكتر هوشيار شب‌ها خواب با آرامش ندارند.

در اين راستا حدودا 2ماهي است كه برخي از شوراياران چنين محله‌هايي با تشكيل يك‌كارگروه مشترك، رايزني با وزارت راه و شهرسازي و شركت فرودگاهي كشور را آغاز كرده‌اند اما تاكنون پاسخ مناسبي به آنها داده نشده است.

در اين ميان بهتر است بدانيد در مناطق اطراف فرودگاه مهرآباد آلودگي صوتي در روز بين 58تا 68دسي‌بل و درشب بين 53تا 72دسي‌بل است كه نشان مي‌دهد اكثر نواحي مسكوني در معرض صداي بيش از حد استاندارد مناطق مسكوني (55دسي بل در روز و 45دسي بل در شب) قرار دارند. همچنين اين بررسي‌ها نشان مي‌‌هد آلودگي صوتي ناشي از فرودگاه در روز براي منطقه 9بين 55تا 77دسي‌بل است.

به بيان ديگر اين منطقه حدود صفر تا 22دسي‌بل از حد استاندارد مناطق مسكوني انحراف دارد و در شب نيز تراز صوتي بين 45تا 70دسي‌بل است كه حدود صفر تا 25دسي‌بل از حد استاندارد انحراف دارد. همچنين بررسي‌ها نشان مي‌دهد ميزان آلودگي صوتي هنگام نشست و برخاست هواپيماها در محدوده منطقه 9 به بين 100تا 115دسي بل و در محدوده تهرانسر به بين 90تا 110دسي‌بل نيز مي‌رسد.با وجود اين حتي طرح نصب ديوار صوتي در اطراف فرودگاه مهرآباد براي كاهش آلودگي صوتي محله‌هاي چسبيده به آن نيز به اجرا در‌نمي‌آيد.

http://www.hamshahrionline.ir/details/379019 لینک مطلب: