سه شنبه 3 مهر 1397 | به روز شده: چند لحظه قبل

HAMSHAHRIONLINE

The online version of the Iranian daily Hamshahri
ISSN 1735-6393
چهارشنبه 23 آذر 1390 - 14:44:55 | کد مطلب: 153668 چاپ

اسپری برای درمان کمرویی

دانش > پزشکی - همشهری آنلاین:
اسپری هورمون اوکسی‌توسین ممکن است به افراد دچار کمرویی کمک کند تا در موقعیت‌های اجتماعی بهتر عمل کنند.

برخی از افراد در برخوردهای اجتماعی مانند مهمانی‌ها یا مصاحبه‌های شغلی دچار استرس زیادی می‌شوند، اکنون پژوهشگران می‌گویند تجویز هورمون اوکسی‌توسین با اسپری بینی ممکن است به افرادی که در موقعیت‌های اجتماعی دچار کمرویی هستند، به عبارت دیگر دچار اضطراب اجتماعی هستند، آرامش ببخشد و استرس آنها را کاهش دهد.

به گزارش سایک‌ سنترال پژوهشگران می‌گویند اوکسی‌توسین - هورمون عشق و دلبستگی- می‌تواند بر نحوه نگرش افراد نسبت به خودشان اثر بگذارد و باعث شود آنها اجتماعی‌تر شوند.

به گفته آنها اوکسی‌توسین باعث می‌شود فرد برونگراتر شود، با ایده‌های جدید را بهتر بپذیرد و اعتماد بیشتری از خود نشان دهد.

در این بررسی 100 مرد و زن در سنین 18 تا 35 اوکسی‌توسین با اسپری بینی استنشاق کردند و 90 دقیقه به پرسشنامه‌ای را پر کردند تا خصوصیات روانی‌شان مورد ارزیابی قرار گیرد.

نتایج نشان‌دهنده آن بود که افرادی که اوکسی‌توسین استنشاقی را مصرف کرده‌اند نسبت به افرادی که دارونما مصرف کرده بودند،

میزان بالاتری از برونگرایی و گشودگی به تجربیات جدید را از خود را نشان می‌دهند. به گفته این پژوهشگران اوکسی‌توسین به خصوص صفات شخصیتی مانند اعتماد، نوعدوستی، گشودگی و اجتماعی‌بودن را تقویت کرده بود.

در همین زمینه: