چهارشنبه 2 خرداد 1397 | به روز شده: 49 دقیقه قبل

HAMSHAHRIONLINE

The online version of the Iranian daily Hamshahri
ISSN 1735-6393
سه شنبه 7 خرداد 1392 - 20:10:57 | کد مطلب: 216424 چاپ

مفاهیم: ژن چیست؟

دانش > پزشکی - همشهری آنلاین:
ژن‌ها (Gene) واحد وراثت هستند. آرایش ژنتیکی یک موجود زنده (ترکیب ژن‌های آن)، تعیین کننده مشخصات آن، مانند رنگ چشم‌های یک جانور یا بوی گل یک گیاه است.

بیشتر ژن‌ها اطلاعات مربوط به ساخت پروتئین‌ها را در بر دارند و معمولاً در توالی‌های مولکول دی‌ان‌ای ذخیره می‌شوند.

ژن‌های برخی ویروس‌ها بصورت آران‌ای (RNA) ذخیره می‌شود. برای اینکه یک ژن بتواند اثر خود را نمایان سازد باید ابتدا به پروتئین ترجمه شود.

ترجمه ژن‌ها با واسطه ماکرومولکول‌های دیگری بنام آران‌ای انجام می‌شود.

در اثر فعال شدن ژن‌ها در سلول‌ها پروتئین‌های مختلفی ساخته می‌شوند که در سلول‌های گوناگون عمل می‌کنند.