شنبه 31 شهریور 1397 | به روز شده: 1 دقیقه قبل

HAMSHAHRIONLINE

The online version of the Iranian daily Hamshahri
ISSN 1735-6393
پنجشنبه 6 خرداد 1395 - 12:36:00 | کد مطلب: 281156 چاپ

مجله مطالعات فرهنگی

فرهنگ > میراث و تمدن - همشهری آنلاین:
مجله فرهنگ از مجموعه مجلات صفحه فرهنگ و تاریخ در همشهری آنلاین است که به موارد مطروحه در زمینه فرهنگ می‌پردازد.

فرهنگ تعاريف گوناگوني دارد. برخي از تعاريف آن را مجموعه پیچیده‌ای از دانش‌ها، باورها، هنرها، قوانین، اخلاقیات، عادات و هرچه که فرد به عنوان عضوی از جامعه از جامعهٔ خویش فرامی‌گیرد تعریف می‌کنند.

از سوي ديگر مطالعات فرهنگي نيز به مثابه كانوني براي توجه به مقوله فرهنگ، در همين زمينه مطرح است و در سطح بين‌المللي مكاتب گوناگوني را شكل داده است.

به سراغ لينك‌هاي زير برويد و با جوانب عديده مطروحه در عرصه فرهنگ و مطالعات فرهنگي آشنا شويد: