دوشنبه 25 تیر 1397 | به روز شده: 56 دقیقه قبل

HAMSHAHRIONLINE

The online version of the Iranian daily Hamshahri
ISSN 1735-6393
چهارشنبه 19 مهر 1396 - 11:55:23 | کد مطلب: 384790 چاپ

ایثارگران بدانند؛ اعمال محدودیت‌های خلاف قانون(۲)

اجتماع > اجتماعی - دیوان عدالت اداری به موضوع محدودیت غیرقانونی اعمال‌شده در آیین‌نامه اجرایی بند ۹۵ قانون بودجه سال ۹۲، رسیدگی و در سال ۹۶ با صدور رأی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آن را باطل کرد.

لكن در همين مدت قوانين متعددي به تصويب رسيده است كه وضعيت شهريه ايثارگران كه در واحدهاي بين‌المللي تحصيل مي‌كنند را با ابهاماتي مواجه كرده است. در بند الف تبصره 16 قانون بودجه سال 93، به معافيت ايثارگران از پرداخت شهريه اشاره شد ولي در اين بند برخلاف بند 95 قانون بودجه سال 92، به پرداخت شهريه واحدهاي بين‌المللي معادل شهريه پرداختي در دانشگاه آزاد برابر رشته‌ها و مقاطع تحصيلي مشابه تصريح شده است.

اين موضوع مجددا در بند الف تبصره 15 قانون بودجه سال 94 تكرار شده است. از نكات قابل تأمل اين است كه بسياري از قوانين موجد حق ايثارگران كه سال‌ها از تصويب آنها مي‌گذرد به دليل عدم پيش‌بيني آيين‌نامه اجرايي به سرانجام نرسيده و ايثارگران همچنان در انتظار اجراي آن هستند، در حالي كه همه قوانين و مقرراتي كه به نوعي محدوديت و ممنوعيت ايجاد مي‌كنند، در حداقل زمان ممكن، آيين‌نامه‌هاي اجرايي آنها تصويب و سريعا اعمال مي‌شود. پرداخت كامل شهريه دانشگاه‌هاي پرديس بين‌الملل هم از همين مصاديق است و آيين‌نامه‌هاي آن همزمان با تصويب تبصره 16 قانون بودجه 93 و تبصره 15 قانون بودجه 94 در هيأت وزيران به تصويب رسيده است. قانون بودجه سال 95 به اين موضوع اشاره ندارد و مصوبه‌اي در اين زمينه به تصويب نرسيده است، لكن در بند ب ماده 90 قانون برنامه ششم توسعه، هزينه شهريه مشمولان ماده 66 قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران در دانشگاه‌هاي پرديس بين‌الملل دانشگاه‌هاي دولتي يا غيردولتي حداكثر در سقف شهريه‌هاي دانشگاه آزاد اسلامي داخل كشور اصلاح شده است. با اين اصلاحيه قانوني در طول برنامه ششم، ماده 66 قانون جامع خدمات‌رساني محدود مي‌شود. هرچند تكليف مواد و تبصره‌هاي قانون برنامه ششم در حوزه ايثارگران همچنان روشن نيست و اجراي آنها متوقف است ولي معمولا در قوانين و مقرراتي كه به ايجاد محدوديت و ممنوعيت تسهيلات ايثارگران اشاره دارد، تسريع در اجراي آن به بهانه مغايرت قانوني فورا اقدام مي‌شود.

با صدور رأي هيأت عمومي ديوان در ابطال ماده 6 آيين‌نامه اجرايي بند 95 قانون بودجه سال 92، چهار‌وضعيت براي ايثارگران به وجود مي‌آيد:‌
1- ايثارگراني كه قبل از سال 93 در دانشگاه‌هاي پرديس بين‌المللي مشغول تحصيل بوده‌اند از پرداخت 100درصد شهريه اين دانشگاه‌ها معاف بوده و در صورتي كه مبالغي از آنان دريافت شده است مستند به رأي وحدت‌رويه ديوان عدالت اداري و عدم استناد قانوني براي دستگاه‌هاي متولي، مي‌توانند درخواست استرداد اين مبالغ را پيگيري كنند.

2- ايثارگراني كه در سال‌هاي 93 و 94 در اين دانشگاه‌ها تحصيل كرده‌اند، با عنايت به تصريح قانون در اين 2 سال و وجود آيين‌نامه مصوب هيأت وزيران در اين باره، پرداخت مازاد شهريه برعهده آنان بوده و نمي‌توانند در اين زمينه پيگير حقوقي باشند.

3- با عنايت به اينكه قانون بودجه سال 95 اين موضوع را مسكوت گذاشته و به آن اشاره‌اي نداشته است و آيين‌نامه‌هاي مصوب سال‌هاي 93 و 94 هيأت وزيران اعتبار قانوني براي قانون بودجه سال 95 ندارد و ماده 66 قانون جامع ايثارگران فاقد هرگونه اصلاحيه و الحاقيه تا آن زمان بوده لذا عدم پرداخت كامل شهريه دانشگاه‌هاي پرديس بين‌الملل فاقد وجاهت قانوني است و اين حق براي ايثارگران قابليت پيگيري قانوني براي سال 95 را دارد.

4- در قانون برنامه ششم، ماده 66 قانون جامع برابر بند ب ماده 90 اصلاح شده است و در طول برنامه ششم اين اصلاحيه قانوني ميزان معافيت شهريه ايثارگران در دانشگاه‌هاي پرديس بين‌الملل را حداكثر معادل رشته‌ها و مقاطع تحصيلي دانشگاه آزاد دانسته است، لكن با توجه به عدم ابلاغ قانون برنامه ششم به دستگاه‌هاي اجرايي و وجود ابهامات فراوان در اجراي مواد و تبصره‌هاي مرتبط با ايثارگران، اين نكته حائز اهميت است كه آيا محدوديت‌هاي اين قانون درباره ايثارگران اجرا خواهد شد ولي اجراي تسهيلات و امتيازات آن متوقف مي‌شود؟ و آيا تبعيض در اجراي قوانين و مقررات ايثارگران همچنان ادامه خواهد يافت؟