سه شنبه 1 آبان 1397 | به روز شده: 2 دقیقه قبل

HAMSHAHRIONLINE

The online version of the Iranian daily Hamshahri
ISSN 1735-6393
دوشنبه 18 دی 1396 - 17:22:07 | کد مطلب: 394882 چاپ

نشست بستر اقیانوس‌ها و تغییر شکل زمین در اثر گرمایش جهانی

دانش > محیط زیست جهان - همشهری آنلاین:
چندین‌دهه محاسبه و پیش‌بینی درباره افزایش سطح آب دریاها نیز نتوانسته ابعاد حقیقی عوارض گرمایش جهانی را به درستی نشان دهند، و اکنون متخصصان هشدار داده‌اند افزایش آب سطح دریاها درحال تغییر دادن شکل زمین است.

براساس گزارش ساينس الرت، ارزيابي‌هاي موجود درباره افزايش سطح آب درياها به اين نكته اشاره نكرده‌است كه با افزايش حجم اقيانوس‌ها به واسطه ذوب شدن صفحات يخي، وزن آب مازاد به بستر اقيانوس‌ها فشار وارد كرده و درحال تغيير دادن شكل آنها است.

به گفته محققان دانشگاه دلف زمين خود يك كره سخت و مستحكم نيست، بلكه يك كره تغييرشكل‌دهنده است. تغييرات اقليمي تنها دماي زمين را تغيير نمي‌دهد بلكه بر شكل ظاهري زمين نيز اثرگذار است.

به گفته دانشمندان هلندي بستر اقيانوس‌ها تحت فشار وزن آب افزوده شده به شكل بستري كشسان تغيير پيدا مي‌كند،‌پديده‌اي كه از چشم رصد‌هاي ماهواره‌اي مخفي مانده‌است زيرا ماهواره‌ها تنها افزايش سطحي آب درياها را مي‌بينند.

محققان براي تخمين ميزان فرونشست بستر اقيانوس‌ها تحت فشار بار آف اضافي ميزان جرم كاسته شده از صفحات يخي در جنوبگان و گرينلند را به همراه منابع آب زميني مانند آب‌هاي زيرزميني و سد‌ها را محاسبه كردند و به اين نتيجه رسيدند كه طي دو دهه گذشته بسر اقيانوس سالانه 0.13 ميليمتر نشست كرده‌است، يعني 2.5 سانتيمتر طي بيست سال.

اين نشست در مناطق مختلفي مانند اقيانوس منجمد شمالي و اقيانوس اطلس جنوبي با شدت بيشتري رخ مي‌دهد. محققان معتقدند براي تخمين دقيق افزايش سطح آب درياها بايد اين پديده،‌نشست بستر اقيانوس‌ها را نيز در نظر داشت تا امكان رصد‌هاي دقيق‌تر از اين پديده ايجاد شود.