جمعه 30 شهریور 1397 | به روز شده: 5 دقیقه قبل

HAMSHAHRIONLINE

The online version of the Iranian daily Hamshahri
ISSN 1735-6393
دوشنبه 11 آذر 1387 - 17:58:49 | کد مطلب: 69781 چاپ

آشنایی با دانشگاه پیام نور

اجتماع > آموزش - همشهری آنلاین:
دانشگاه پیام نور براساس تصمیمات جلسات 94 مورخ 27/8/65 و 97 مورخ 25/9/65 شورای عالی انقلاب فرهنگی عملاً با پذیرش اولین گروه دانشجو در مهرماه سال 1367 تأسیس شد

این دانشگاه پس از تأسیس، با پذیرش اولین گروه دانشجویی خود در 5 رشته تحصیلی و در 28 مرکز باقیمانده از دانشگاه ابوریحان بیرونی و دانشگاه آزاد ایران از مهرماه سال تحصیلی 68-1367 فعالیت آموزشی خود را‌ آغاز کرد.

توسعه دانشگاه و تأسیس شعب جدید از محل کمک‌های مردمی و محلی و امکانات مهیا شده از سوی هیأت مؤسس انجام می‌شود. یکی از ارکان توسعه علمی کشور گسترش آموزش است که رشد اجتماعی و شکوفایی استعدادها را به همراه دارد و زمینه‏ساز خلاقیت‌های انسانی است.

آموزش‌های متعارف و جاری به تنهایی برای برقراری این رکن مهم کافی نیست. توجه به روش‌های جدید آموزشی و اجرای  برنامه‏هایی از قبیل آموزش نیمه حضوری آموزش باز و از راه دور و آموزش مجازی  برای دستیابی به هدف‌های توسعه بسیار ضروری است.

آموزش نیمه حضوری، نظامی آموزشی است که با بهره‌گیری از فناوری آموزشی، استفاده از کتاب‌های درسی خودآموز و دانشجو محوری در یادگیری، ضرورت حضور دانشجو در کلاس‌های درسی را کاهش می‌دهد. در واقع، در این نوع آموزش  عملاٌ می‌توان کلاس‌های تدریس را به کلاس‌های مرور درس و رفع اشکال گروهی تبدیل کرد.

مزایای این نظام آموزشی عبارت است از: دانشجو محوری،  امکان مطالعه مستقل، پوشش فراگیر، ارائه دروس در وقت کمتر از لحاظ حضور ضروری دانشجو و در نتیجه، کاهش هزینه‌ها و وابستگی کمتر به الزامات آموزشی نسبت به روش‌های مرسوم،  و در عین حال، اثربخشی آموزش.

مهم‌ترین هدف و معنای آموزش باز، کاهش موانع زمانی و مکانی و محدودیت‌های مربوط به برخی مقررات نظام آموزشی متعارف است. به گونه‌ای که زمینه‏های ارائة آموزش عالی به افرادی فراهم آید که به علت دوری یا دسترسی نداشتن به مراکز آموزشی و محدودیت‌های زمانی و شغلی و اقلیمی برای بهره‏مندی از آموزش متعارف امکان کمتری دارند.

آموزش نیمه حضوری عبارت است از: سازماندهی به فرایند یاددهی ـ یادگیری، به گونه‌ای که هر مرکز آموزشی در انتخاب و کاربرد راهکارهایی برای استفاده از یک یا چند نوع مواد آموزشی، رسانه‏ و سایر وسایل ارتباط جمعی توانا باشد.

در این نوع آموزش، بهره‏گیری از فناوری‏ اطلاعات و ارتباطات (ICT) فرایند یادگیری را با مشارکت خود یادگیرندگان تسهیل می‌کند.

دانشگاه پیام نور بزرگترین شبکه آموزش عالی دولتی در کشور است که در میان دانشگاه‌های باز دنیا رتبه ششم و در آسیا رتبه دوم را دارد.

 آموزش باز

این اصطلاح بیشتر نوعی نگرش به نظام آموزشی است که مطابق نیازهای یادگیرنده طراحی  می‌شود و سعی می‌کند موانع را از سر راه آموزش یادگیری بردارد. هم نظام آموزش از راه دور و هم نظام سنتی و رسوم می‌تواند براین تعریف باز یا بسته باشد.

  • جدایی یاددهنده و یادگیرنده (معلم و شاگرد) از یکدیگر، هم از نظر مکانی و هم از نظر زمانی
  • ارایه آموزش به وسیله سازمان نه معلم
  • استفاده از فناوری در آموزش، با به کارگیری ابزارهای ارتباطی جدید برای آموزش
  • تأمین ارتباط دو سویه میان سازمان یاددهنده (معلم) و یادگیرنده
  • ارائه و تشکیل کلاسهای رفع اشکال فردی و گروهی و ممنوعیت تشکیل کلاسهای آموزشی صرفا حضوری
  • مشارکت معلم در شکل صنعتی شده فرایند یادگیری ـ یاددهی به عنوان عامل اصلی
  • فردی و خصوصی کردن یادگیری ( در این نظام یادگیرنده تعیین کننده زمان ومکان یادگیری متناسب با استعدادها و علایق و به طور کلی توانایی ها و ویژگی¬های فردی خود می باشد).

آموزش از راه دور، نظام آموزش نوینی برای سازمان دادن به فرآیند یادگیری ـ یاددهی است که یک مرکز آموزشی را، به منظور انتخاب و کاربرد راه کارهایی برای استفاده از یک یا چند نوع مواد آموزشی، رسانه‌ها و سایر وسایل ارتباط جمعی، یاری می‌دهد.

همچنین با بکارگیری این نوع آموزش و با بهره‌مندی از فناوری‌های جدید در ارائه خدمات آموزشی از راه دور، فرآیند یادگیری با مشارکت خود یادگیرندگان سهل‌تر می‌شود.

منبع مورد استفاده برای این مدخل

در همین زمینه: