دوشنبه 2 بهمن 1396 | به روز شده: 47 دقیقه قبل

HAMSHAHRIONLINE

The online version of the Iranian daily Hamshahri
ISSN 1735-6393
شنبه 3 تیر 1385 - 17:18:28 | کد مطلب: 712 چاپ

تأملی در مدرنیته ایرانی

فرهنگ > ادبیات - تأملی در مدرنیته ایرانی ، بحثی درباره گفتمان های روشنفکری و سیاست مدرنیزاسیون در ایران است.

علی میرسپاسی با کتاب «دموکراسی یا حقیقت» وارد فضای اندیشه در ایران شد.
او در این کتاب، به تبیین مدرنیته و دموکراسی پرداخته، و با نگاهی انتقادی، چگونگی درک و فهم آن را ازسوی متفکرین ایرانی را بررسی کرده است.

در کتاب «تأملی در مدرنیته ایرانی» نیز  به داستان مدرنیته در ایران و شرایطی که با آن مواجه بوده پرداخته است. از منظر میرسپاسی مسئله ما ایرانیان رسیدن به نوعی تعادل روحی و فرهنگی میان هویت یگانه تاریخی مان و ارزشها و ساختارهای جهان جدید است. مدرنیته ایرانی، در واقع تاریخ تلاش برای رسیدن به این تعادل فرهنگی است.

کتاب «تاملی در مدرنیته ایرانی» ، از 7 فصل تشکیل شده است: فصل اول: روایت های غربی مدرنیته/ فصل دوم: روشنفکری مشروطه: سازگاری با تمدن غرب/ فصل سوم: بحران سکولاریسم و خیزش اسلام سیاسی/ فصل چهارم: اسلام در مقام ایدئولوژی مدرن سازی: آل احمد و شریعتی/ فصل پنجم: متفکران آلمان و فرهنگ مدرنیته/ فصل ششم: تراژدی چپ در ایران/ فصل هفتم: مدرنیته های زمان ما.

این کتاب ترجمه جلال توکلیان بوده که انتشارات طرح نودر سال 1384 چاپ اول آن را منتشر کرده است.