پنج شنبه 29 شهریور 1397 | به روز شده: 33 دقیقه قبل

HAMSHAHRIONLINE

The online version of the Iranian daily Hamshahri
ISSN 1735-6393
جمعه 23 اسفند 1387 - 19:25:21 | کد مطلب: 77146 چاپ

زندگینامه: نظامی گنجه‌ای (۵۳۷- ۶۰۸)

فرهنگ > ادبیات - همشهری آنلاین:
الیاس پسر یوسف یا نظامی گنجه‌ای، شاعر و داستان‌سرا حدود سال ۵۳۷ به دنیا آمد. نظامی بزرگترین داستان سرای منظومه های حماسی عاشقانه به زبان پارسی است که سبک داستان محاوره ای را وارد ادبیات داستانی منظوم پارسی کرد.

وی از شاعرانی است که باید او را در شمار ارکان شعر فارسی و از استادان مسلم ابن زبان دانست.

نظامی از آن سخنگویانی است که مانند فردوسی و سعدی توانست به ایجاد و تکمیل سبک و روشی خاص دست یابد.

اگر چه داستانسرایی در زبان فارسی به وسیله نظامی شروع نشده لیکن تنها شاعری که تا پایان قرن ششم توانسته است شعر تمثیلی را به حد اعلای تکامل برساند نظامی است.

وی در انتخاب الفاظ و کلمات مناسب و ایجاد ترکیبات خاص تازه و ابداع معانی و مضامین نو و دلپسند و تصویر جزئیات با نیروی تخیل و دقت در وصف مناظر و توصیف طبیعت و اشخاص و به کار بردن تشبیه‌ها و استعاره‌های مطبوع و نو، در شمار کسانی است که بعد از خود نظیری نیافته است.

دیوان اشعار او به نام خمسه یا پنج گنج نظامی شامل: لیلی و مجنون، هفت پیکر، خسرو و شیرین، مخزن‌الاسرارو اسکندرنامه مشتمل بر اقبالنامه و شرفنامه است.

در همین زمینه: