جمعه 27 مهر 1397 | به روز شده: 6 ساعت و 54 دقیقه قبل

HAMSHAHRIONLINE

The online version of the Iranian daily Hamshahri
ISSN 1735-6393
یکشنبه 6 تیر 1395 - 11:08:08 | کد مطلب: 337163 چاپ

بازی شروع می‌شود!

کودک و نوجوان > فرهنگی - اجتماعی - فوتبال >‌ برای این‌که هیچ‌کدام از بازی‌ها و نتایج مرحله‌ی گروهی و مرحله‌ی حذفی را از دست ندهیم، به یک تقویم فوتبالی احتیاج داریم.

دوچرخه شماره ۸۳۳

برنامه‌ي بازي‌هاي مرحله‌ي حذفي

 

روماني - فرانسه

گروه 1/ جمعه  21 خرداد 1395/ ساعت 23:30

سوئيس - آلباني

گروه 1/ شنبه  22 خرداد 1395/ ساعت 17:30

اسلواكي - ولز

گروه 2/ شنبه  22 خرداد 1395/ ساعت 20:30

روسيه - انگليس

گروه 2/ شنبه  22 خرداد 1395/ ساعت 23:30

كرواسي - تركيه

گروه 4/ يك‌شنبه  23 خرداد 1395/ ساعت 17:30

ايرلند شمالي - لهستان

گروه 3/ يك‌شنبه  23 خرداد 1395/ ساعت 20:30

اوكراين - آلمان

گروه 3/ يك‌شنبه  23 خرداد 1395/ ساعت 23:30

جمهوري‌چك - اسپانيا

گروه 4/ دوشنبه  24 خرداد 1395/ ساعت 17:30

سوئد - جمهوري‌ايرلند

گروه 5/ دوشنبه  24 خرداد 1395/ ساعت 20:30

ايتاليا - بل‍ژيك

گروه 5/ دوشنبه  24 خرداد 1395/ ساعت 23:30

مجارستان - اتريش

گروه 6/ سه‌شنبه  25 خرداد 1395/ ساعت 20:30

ايسلند - پرتغال

گروه 6/ سه‌شنبه  25 خرداد 1395/ ساعت 23:30

اسلواكي - روسيه

گروه 2/ چهارشنبه  26 خرداد 1395/ ساعت 17:30

سوئيس - روماني

گروه 1/ چهارشنبه  26 خرداد 1395/ ساعت 20:30

آلباني - فرانسه

گروه 1/ چهارشنبه  26 خرداد 1395/ ساعت 23:30

ولز - انگليس

گروه 2/ پنج‌شنبه  27 خرداد 1395/ ساعت 17:30

ايرلند‌شمالي - اوكراين

گروه 3/ پنج‌شنبه  27 خرداد 1395/ ساعت 20:30

لهستان - آلمان

گروه 3/ پنج‌شنبه  27 خرداد 1395/ ساعت 23:30

سوئد - ايتاليا

گروه 5/جمعه  28 خرداد 1395/ ساعت 17:30

كرواسي - جمهوري‌چك

گروه 4/ جمعه  28 خرداد 1395/ ساعت 20:30

تركيه - اسپانيا

گروه 4/ جمعه  28 خرداد 1395/ ساعت 23:30

جمهوري‌ايرلند - بلژيك

گروه 5/ شنبه  29 خرداد 1395/ ساعت 17:30

مجارستان - ايسلند

گروه 6/ شنبه  29 خرداد 1395/ ساعت 20:30

اتريش - پرتغال

گروه 6/ شنبه  29 خرداد 1395/ ساعت 23:30

آلباني - روماني

گروه 1/ يك‌شنبه  30 خرداد 1395/ ساعت 23:30

فرانسه - سوئيس

گروه 1/ يك‌شنبه  30 خرداد 1395/ ساعت 23:30

ولز - روسيه

گروه 2/ دو‌شنبه  31 خرداد 1395/ ساعت 23:30

انگليس - اسلواكي

گروه 2/ دو‌شنبه  31 خرداد 1395/ ساعت 23:30

لهستان - اوكراين

گروه 3/ سه‌شنبه  1 تير 1395/ ساعت 20:30

آلمان - ايرلند‌شمالي

گروه 3/ سه‌شنبه  1 تير 1395/ ساعت 20:30

تركيه - جمهوري‌چك

گروه 4/ سه‌شنبه  1 تير 1395/ ساعت 23:30

اسپانيا - كرواسي

گروه 4/ سه‌شنبه  1 تير 1395/ ساعت 23:30

پرتغال - مجارستان

گروه 6/ چهار‌شنبه  2 تير 1395/ ساعت 20:30

اتريش - ايسلند

گروه 6/ چهار‌شنبه  2 تير 1395/ ساعت 20:30

جمهوري‌ايرلند - ايتاليا

گروه 5/ چهار‌شنبه  2 تير 1395/ ساعت 23:30

بلژيك - سوئد

گروه 5/ چهار‌شنبه  2 تير 1395/ ساعت 23:30